Miloslav Uličný (1942)
Český pedagog-hispanista, překladatel ze španělštiny a italštiny, básník narozený v Pravčicích na Kroměřížsku. Studoval španělský a italský jazyk a literaturu na filosofické fakultě 'Univerzity Karlovy' v Praze (1960-65, PhDr. 1982), kubánskou literaturu na 'Havanské univerzitě' (půlroční studentská stáž 1964-65) a dějiny Latinské Ameriky na 'Národní mexické autonomní univerzitě UNAM' (půlroční stáž 1976-77). Pracoval jako redaktor a překladatel v zahraničním vysílání 'Československého rozhlasu' (1966-71), vedoucí propagace v 'Díle' (1971-73), odborný pracovník v 'Orientálním ústavu ČSAV' (1973-80) a jako redaktor a překladatel ve svobodném povolání (1981-93). Od roku 1993 působí jako pedagog v 'Ústavu translatologie FF UK'. Přednáší o španělské a hispanoamerické literatuře, vede semináře teorie a kritiky překladu, podtitulkování a dějin a metodiky překladu. Vedle překladatelské a spisovatelské práce (překlad 20 knižních titulů a 5 divadelních her, 200 španělských a latinoamerických, jakož i 100 italských filmů, autor řady rozhlasových pořadů, asi 100 článků a recenzí, mnoha slovníkových hesel a 7 sbírek vlastní poezie) se věnuje zejména dějinám a kritice překladu. Je členem 'Obce překladatelů' (1991-93 její místopředseda), 'Obce spisovatelů', českého 'PEN-klubu', výboru 'Občanského sdružení Dilia'. Získal čestné uznání nakladatelství 'Práce' (1988) za antologii 'Sluneční hodiny', dvě prémie 'Nadace Českého literárního fondu' (1993 a 1995) za antologii 'Stín ráje' a za překlad 'Písně o Cidovi' a je držitelem medaile 'Centro de Estudios Poéticos Hispánicos' (Madrid, 1991) "za překladatelské šíření poezie španělského jazyka". Jeho bratrem je lingvista Oldřich Uličný (1936).

PŘEKLADY:
William Shakespeare: Sonety, 1976
Pablo Neruda: Sídlo na zemi, 1976
Obrys mušle. Poezie španělské avantgardy, 1979
Juan Ramós Jiménez: Daleké zahrady, 1981
Federico García Lorca: Uzavřený ráj (výbor z díla), 1983
Osmdesátý poledník. Kubánská poezie 20. století (výbor), 1984
Nový hymnus. Deset kubánských básníků, 1984
Sluneční hodiny. Sto let mexické poezie, 1988
Julio Cortázar: Jistý Lukáš, 1991
Stín ráje. Tisíc let španělské poezie, 1992
Píseň o Cidovi, 1994
Pedro Calderón de la Barca: Čarodějný mág, 1995
Gustavo Adolfo Bécquer: Sloky, 1998

ESEJE:
Územní spory v Latinské Americe, 1977
Moderní mexické výtvarné umění a poezie, 1978
Sociální tendence v mexickém filmu, 1981
Diego a Frida, Frida a Diego, 1981
Znamení na křižovatkách: Mladí kubánští básníci, 1984
Mexiko je jen jedno, 1989


 • Achillova pátá, 1995 (poezie)
 • Čtvrtá třetina, 1991 (poezie)
 • Druhý pokus, 1981 (poezie)
 • Nervy v kýblu, 1990 (písně)
 • Nultá série, 1992 (poezie)
 • První brázda, 1977 (poezie)
 • Třetí možnost, 1990 (poezie)
  http://www.kdojekdo.cz/aplikace/kjk.exe/profil?kod=no&id=104930
  http://www.libri.cz/databaze/orient/main.php