Vilfredo Pareto (1848-1923)
Italský ekonom, sociolog a politolog, profesor v Lausanne. Propracoval a rozvedl matematickou teorii rovnováhy M. E. L. Walrase (1834-1910) a formuloval teorii volebních aktů (analýza indiferenčních křivek), novější obměnu teorie mezního zisku. Jeho teorie elity, která se stala součástí ideologie italského fašismu, měla objasnit stálost rozdělení důchodů. Učil, že vládnoucí třída si má tvrdým donucovacím systémem udržovat svou existenci. Neučiní-li tak, bude vytlačena silnými členy nižších tříd, kteří se vyšplhají do jejích pozic. Všechny ideologie (vědu, umění, filosofii) považoval za bezvýznamné odvozeniny stálých vnitřních sil člověka (citů, pověr, vášní, nevědomých sklonů), tedy jakýchsi komplexů, kterým říkal "rezidua". Jeho sociologie je svéráznou symbiózou mechanistických a psychologistických prvků. Společnost je pluralistický systém vytvořený z lidských molekul, jež jsou spojeny složitými vzájemnými vztahy. Položil základy ekonomie blahobytu.

  • Pojednání o všeobecné sociologii (Trattato di Sociologia generale)
  • Rukověť politické ekonomie (Manuale di economia politica)
    Kolektiv autorů: Příruční slovník naučný, Akademie věd, Praha 1962-67
    Neff Vladimír: Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias, Družstevní práce, Praha 1948