Philip Arthur Larkin (1922-1985)
Anglický básník. Narodil se v Coventry. Středoškolská a vysokoškolská studia absolvoval v Oxfordu (1943), pracoval jako knihovník v Anglii a Severním Irsku, od roku 1955 v Hullu. Vedl uzavřený osamělý život. Jeho poezie, publikovaná v antologiích skupiny 'The Movement' nebo ve vlastních sbírkách básní, se vyznačuje zájmem o všednodennost, sebeironií, úsilím o zachycení pravdivého citového prožitku. Zemřel ve městě Kingston-upon-Hull.

 • Dívka v zimě (A Girl In Winter), 1947
 • Jill, 1946
 • Letnicové svatby (The Whitsun Weddings), 1964
 • Loď na sever (The North Ship: Poems), 1945
 • Sebrané básně (Collected Poems), 1988
 • Soubor korespondence (Collected Letters), 1992
 • The Oxford Book Of Twenteeth Century Verse, 1973
 • Ti méně oklamaní (The Less Deceived), 1955
 • Vše, co jazz: Diář nahrávek (All What Jazz: A Record Diary), 1970
 • Vyžadované psaní (Required Writing), 1982
 • Vysoká okna (High Windows), 1974
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996