Vladislav Vančura (1891-1942)
Český spisovatel (autor próz s lyrickými prvky i vypravěčských románů), dramatik, filmový scénárista a režisér (např. snímků 'Marijka nevěrnice', 'Na sluneční straně', 'Před maturitou'), autor filmových libret a pohádkové knížky. Narodil se v Háji u Opavy, původním povoláním byl lékař. Jeho prozaické dílo, vycházející z experimentálního a expresívního pojetí, se vyznačuje hledáním nových forem, osobitým slohem a jazykem, zejména v typické větné periodě a v lexikálních archaismech. Zahrnuje monumentalizaci chudoby, groteskní apokalypsu, úsměvnou humoresku i jazykový experiment. Ve třicátých letech se obrátil k velkorysé epice, společenskému románu a povídkám. Často používal hyperboly, parodii nebo ironii. Byl synovcem spisovatele Jiřího Mahena a prvním předsedou 'Devětsilu'. Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha (1904-1942) byl zatčen gestapem a popraven v koncentračním táboře v Praze-Kobylisích.

 • Alchymista, 1932
 • Amazonský proud, 1923
 • Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 1923
 • Hrdelní pře aneb Přísloví, 1930
 • Jezero Ukereve, 1935
 • Josefína
 • Konec starých časů, 1934
 • Kubula a Kuba Kubikula, 1931
 • Luk královny Dorotky, 1932
 • Markéta Lazarová, 1931
 • Nemocná dívka, 1928
 • Občan don Quijote, 1937
 • Obrazy z dějin národa českého, 1939-48 (3 díly)
 • Pekař Jan Marhoul, 1924
 • Pole orná a válečná, 1925
 • Poslední soud, 1929
 • Rodina Horvathova, 1938
 • Rozmarné léto, 1926
 • Tři řeky, 1936
 • Učitel a žák, 1927
 • Útěk do Budína, 1932
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000