Josef Váchal (1884-1969)
Český malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, prozaik a básník. Zakládající člen skupiny 'Sursum' a spoluzakladatel revue 'Veraikon'. Tvořil pod vlivem symbolismu, secese, naturalismu a expresionismu, usiloval však o tvůrčí svobodu v obsahové i formální stránce své tvorby. Byl zklamán křesťanskou vírou a rozčarován z nenaplněných ideálů humanity, odsuzoval malichernou rozumnost měšťáka. Vytvářel grafická díla plná sociálního pesimismu a revolty, poznamenaná fantastickými úzkostnými vizemi, mystikou a esoterismem. Objevil nové grafické technické postupy, u uměleckých předmětů zdůrazňoval úlohu rukodělné práce. Vytvářel vlastní knihy s dřevorytnými ilustracemi a vyřezávaným písmem, které patří k nejvýznamnějším dílům české knižní grafiky. Texty sázel bez rukopisu a sám knihy (převážně vzácné bibliofilie o několika výtiscích) tiskl i vázal.

 • Ďáblova pohádka aneb Přírodopis strašidel, 1924
 • Josefa Váchala nový kalendář tolerancý na rok 1923, 1922
 • Koruna bludařstva to jest Postyla kacířská, 1926
 • Krvavý román, 1924
 • Malíř na frontě, 1929
 • Mor v Korčule, 1927
 • Orbis pictus aneb Doplňky k Jana Amosa Komenského Světu v obrazech, 1932
 • Paměti, 1919/20 (2 díly)
 • Receptář barevného dřevorytu
 • Šumava umírající a romantická, 1931
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000