Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635)
Španělský dramatik, autor lyrických i epických básnických sbírek a několika pastýřských a dobrodružných románů, kněz. Jeden z nejplodnějších autorů všech dob (sepsal více než 2000 her, dochovala se zhruba čtvrtina). Dovršil proces utváření španělského národního dramatu. Jeho hry mají náboženskou, mytologickou a historickou tématiku. Své názory zdůvodnil i teoreticky, byl přesvědčen, že venkované mají dost morální síly na to, aby odporovali zvůli feudálů. Porušoval tradiční zásady dramatu, nejednou záměrně mísil tragičnost s komikou.

 • Blázni z Valencie
 • Dorothea
 • Král je nejlepší soudce
 • Král Pedro v Madridě
 • Nové umění, jak skládat divadelní hry (Arte nuevo de hacer comedias)
 • Otrokyně svého milence
 • Ovčí pramen (Fuente Ovejuna), 1619
 • Sedlák svým pánem
 • Učitel tance
 • Zahradníkův pes
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, Libri, Praha 1999