Paul Verlaine (1844-1896)
Francouzský symbolistický básník a novinář. Zpočátku byl ovlivněn Hugem, Baudelairem a parnasisty a optimisticky opěvoval prostý a klidný manželský život s Mathildou Mauteovou. Po osudovém setkání se sedmnáctiletým Rimbaudem, jehož básně vydával a k němuž milostně vzplanul, se tato idyla zcela změnila. Verlaine si kladl nové otázky o smyslu svého života i umělecké tvorby a zároveň změnil i svůj přístup k poezii. Vyzdvihoval improvizaci a hudebnost, byl mistrem bezprostřednosti a náladovosti. V jeho sbírkách se spojují výkřiky marnivosti s morálním nepokojem a nostalgickými sny o čistotě, zklamání z lásky a mystická vytržení. Část jeho tvorby vznikla během dvouletého pobytu ve vězení, do něhož byl odsouzen poté, co v hádce postřelil právě Rimbauda (1873). Díky tomu se sice obrátil ke katolickému pokání, nakonec ale stejně propadl alkoholu a tuláctví. V jeho poezii se pocity vyvozují z dojmů a doteků (lidí, předmětů nebo přírody). Tím, že klasický verš nahradil veršem o lichém počtu slabik a rým asonancí (souzněním), dosáhl hudebnosti svých básní, jež inspirovaly mnohé hudební skladatele. Mladí symbolisté a dekadenti pak s nadšením přijali jeho esej o prokletých básnících (např. Corbiére a Mallarmé).

 • Básně saturnské/Saturnské básně (Les poémes saturniens), 1866
 • Básnické umění/Poetické umění (L'art poétique), 1884
 • Chair, 1896
 • Confessions (Confessions Of A Poet), 1894
 • Correspondance, 1926-41
 • Dans les limbes
 • Dédicaces, 1890
 • Documents relatifs a Paul Verlaine: Lettres, dessins, pages inédites recueillis et decrits, 1977
 • Elégies
 • Epigrammes
 • Galantní slavnosti (Fétes galantes), 1868
 • Intimní liturgie (Liturgies intimes), 1892
 • Invectives, 1896
 • Kdysi a nedávno/Dávno a nedávno (Jadis et maguére/Yesteryear And Yesterday), 1884
 • Láska (L'amour), 1888
 • Les uns et les autres, 1891
 • Lettres inédites, 1976
 • Mes hôpitaux, 1891
 • Mes prisons, 1893
 • Moudrost (Sagesse/Wisdom), 1881
 • Odes en son honneur
 • Oeuvres complétes, 1943
 • Oeuvres politiques, 1969
 • One Hundred And One Poems By Paul Verlaine: A Bilingual Edition, 1999
 • Paralelně (Parallélement), 1889
 • Paul Verlaine Revisited, 1999
 • Písně pro ni (Chansons pour elle), 1892
 • Písně beze slov/Romance beze slov (Romances sans paroles/Songs Without Words), 1874
 • Poems, 1961
 • Prokletí básníci (Les poétes maudits/The Accursed Poets), 1884
 • Quinze jours en Hollande, 1893
 • Šťastná píseň/Dobrá píseň/Blahá píseň (La bonne chanson), 1870
 • Štěstí (Bonheur), 1891
 • Voyage en France, 1907
 • Women, Men: The Secret Poems Of Paul Verlaine, 1984
 • Ženy (Femmes), 1890
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  http://kirjasto.sci.fi/verlaine.htm