Émile Verhaeren (1855-1916)
Francouzsky píšící belgický básník, dramatik a esejista, autor povídek, literárních kritik a divadelních her. Narodil se v Saint-Amandu jako syn zámožného obchodníka. Studoval na jezuitské koleji, kde byl jeho spolužákem budoucí básník Georges Rodenbach. Poté absolvoval práva na univerzitě v Lovani (1881), ale jako obhájce příliš neuspěl. Byl ovlivněn Hugem, Whitmanem a Nietzschem. Vyvíjel se od naturalismu k duchovnímu mysticismu, od symbolismu a civilizační poezie dospěl k představám o sociální revoluci, stal se opěvovatelem zástupů a průmyslových aglomerací i rodného kraje. Na nádraží v Rouenu spadl pod kola vlaku, který mu rozdrtil nohy. Vzápětí skonal se slovy: "Má žena, má vlast..."

 • Á la vie qui s'éloigne, 1924
 • Á Marthe Verhaeren, 1937
 • Almanach/Les douze mois, 1895
 • Au bord de la route, 1890
 • Celé Flandry (Toute la Flandre)
         - La guirlande des dunes, 1907
         - Les héros, 1908
         - Les plaines, 1911
         - Les tendresses premiéres, 1904
         - Les villes á pignons, 1910
 • Chapadlovitá města (Les villages tentaculaires), 1895
 • Contes de minuit, 1884
 • Černé pochodně (Les flambeaux noirs), 1891
 • Filip II. (Philippe II), 1901
 • Heléne de Sparte, 1912
 • Jasné chvíle (Les heures claires), 1896
 • La Belgique sanglante, 1915
 • Le cloítre, 1899
 • Le crime allemand, 1915
 • Les ailes rouges de la guerre, 1916
 • Les blés mouvants, 1912
 • Les flammes hautes, 1917
 • Les heures d'aprésmidi, 1905
 • Les vignes de ma muraille, 1899
 • Mniši (Les moines), 1886
 • Neúspěchy/Prohry (Les débâcles), 1888
 • Petites légendes, 1900
 • Přeludné krajiny (Les campagnes hallucinées), 1893
 • Příznačné vesnice (Les villages illusoires), 1895
 • Svítání (Les aubes), 1898
 • Svrchované rytmy (Les rythmes souverains), 1910
 • Trilogie chvil (Trilogie des heures)
 • Tváře života (Les visages de la vie), 1899
 • Večerní chvíle (Les heures du soir), 1911
 • Večery (Les soirs), 1888
 • Vlámky (Les Flamandes), 1883
 • Zjevy na mých cestách (Les apparus dans mes chemins), 1891
 • Změtené síly (Les forces tumultueuses), 1902
 • Znásobená nádhera/Mnohonásobný lesk (La multiple splendeur), 1906
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Moisse Charles: Osm básníků z Belgie, SNKLHU, Praha 1958