Verismus
Od slova "verus" = pravý. Umělecký proud, který se prosadil hlavně v italské literatuře, výtvarném umění a hudbě a snažil se, podobně jako naturalismus, o realistické ztvárnění skutečnosti. V literatuře 19. století jej reprezentují mj. G. Verga, M. Serao; v opeře 90. let (prostředí jižní Itálie, lidové prvky) jej reprezentují P. Mascagni a R. Leoncavallo, kteří chápali verismus jako protiváhu (romantické) opery mytologického obsahu, především hudební dramata, jež vytvořil R. Wagner. E. d'Albert a Max von Schillings byli zástupci veristické opery v Německu. Od cca 1950 oživení verismu (neoverismus) v opeře (G. C. Menotti), ve výtvarném umění (jako překonání proudu zvaného nová věcnost) a ve filmu (R. Rossellini, V. de Sica, L. Visconti), který bez zastírání představuje sociální realitu.

Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001