Vitalismus
Od slova "vita" = život. Filosofický názor, že základem všech projevů života je původní tvořivá síla (opak mechanicismus). Jeho počátky najdeme u Platóna (učení o duši) a Aristotela (učení o entelechii). Jako koncepce vitalismus vznikl v 17. a 18. století. Staví do protikladu živou a neživou přírodu a odmítá možnost vzniku živého z neživého. Koncem 19. století se objevuje jako novovitalismus.

Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001