Emil Vachek (1889-1964)
Český romanopisec, humorista a novinář, autor detektivek a rozsáhlého dokumentárního díla o druhé světové válce. Pocházel z dělnické rodiny, studoval na reálném gymnáziu a na obchodní akademii. Začínal jako novinový fejetonista. Od roku 1911 byl redaktorem 'Práva lidu', ve 30. letech působil ve vedení nakladatelství 'Evropský literární klub'. Jeho dílo se vyznačuje fabulační vynalézavostí a psychologickým zaměřením. Vždy řešil určité společensko-etické téma, jako antisemitismus či prostituci. V povídkových sbírkách kombinoval naturalistické a sentimentální motivy, v románové trilogii pak vrcholí erotizující linie. Hojně těžil ze slangových a argotických vrstev jazyka. Zemřel v Praze.

 • Aféra, 1959
 • Až se ucho utrhne, 1940
 • Bidýlko, 1927
 • Cestou do nebe..., 1921
 • Čarovná flétna
 • Černá hvězda
 • Dech smrti, 1920
 • Devatenáct klavírů
 • Konec a začátek, 1958
 • Manželství s mrtvým, 1924
 • Muž a stín, 1932
 • Německá válka, 1945-47 (8 dílů)
 • Nepřítel v těle, 1936
 • Ostromíři
 • Pán světa, 1925
 • Pondělí, 1943
 • Romance o chrámu Dynybylovi
         - Červená zahrada, 1926
         - Dvanácti hlasy ano, 1931
         - Svatá, 1929
 • Severní záře, 1956
 • Student Kosman
 • Sup, 1920
 • Tajemství obrazárny, 1928
 • Zlá minuta
 • Žil jsem s cizinkou, 1938
 • Život jde dál
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000