Voltaire (1694-1778) - vlastním jménem François Marie Arouet
Francouzský spisovatel, dramatik, filosof a historik, encyklopedista. Vlivná osobnost francouzského a evropského osvícenství, břitký a ironický stylista. Vystudoval u jezuitů. Měl pohnutý život - kvůli své satirické poezii byl vězněn v pařížské Bastile a před dalším pronásledováním musel uprchnout z Francie. Při pobytu v Anglii přijal Lockův senzualismus a po návratu zpopularizoval fyzikální obraz světa Newtona. Věřil, že osvícenství je určeno především aristokracii a že změny vyjdou od panovníka. Reprezentoval proud, který požadoval reformu absolutismu (nebyl stoupencem lidu jako Rousseau). Dějiny nechápal jako sled bitev a střídání králů, nýbrž jako proměny kultury, ducha a vzdělání, zavedl pojem a obor filosofie dějin. Z jeho historických spisů je nejzávažnější první dílo kulturní historie. Náboženství různých civilizací a epoch, včetně křesťanství, viděl jako historicky odvozené. Kritizoval náboženský dogmatismus, nepopíral však zcela existenci boha, byl stoupencem deismu. Prosazoval princip tolerance. V duchaplném románu podal kritiku spekulací náboženské a filosofické metafyziky zejména leibnizovského typu. Vzdělávání a neomezené užívání lidského rozumu je podle něj podmínkou svobodné společnosti.

 • Brutus, 1730
 • Caesarova smrt
 • Candide neboli optimismus (Candide ou l'optimisme), 1759
 • Dieu et les hommes, 1769
 • Filosofické listy
 • Filosofický slovník (Dictionnaire philosophique), 1764
 • Filosofie, náboženství, 1957
 • Henriada
 • Hovory protiklerikální, 1912
 • Ingénu, muž prostomyslný, 1930
 • Micromégas, 1931
 • Oidipus
 • Panna
 • Pojednání o mravech a duchu národů (Essai sur les moeurs et l'esprit des nations), 1756
 • Prosťáček
 • Prvky newtonovské fyziky
 • Rozprava o snášenlivosti (Traité sur la tolérance), 1763
 • Spisy, 1874
 • Stati a dokumenty, 1951
 • Století Ludvíka XIV. (Le Siécle de Louis XIV.)
 • Traktát o metafyzice
 • Všetečné a bezbožné otázky doktora teologie Zapaty, 1910
 • Výbor z díla, 1978
 • Zadig čili Osud, 1910
 • Zaira, 1732
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993