Robert Walser (1878-1956)
Švýcarský prozaik a lyrický básník píšící německy. Narodil se v Bielu. Po ztroskotání plánů na hereckou kariéru vystřídal desítky zaměstnání. V roce 1899 se seznámil s Wedekindem. V letech 1905-13 žil jako svobodný spisovatel v Berlíně, poté vedl tulácký život. Těžké deprese a sebevražedné pokusy vedly roku 1929 k hospitalizaci v ústavu Waldau u Bernu, v roce 1933 byl jako duševně chorý převezen do ústavu Herisau. Literárně byl objeven až po druhé světové válce, kdy byl interpretován jako předchůdce Franze Kafky. Po počátečních impresionisticky laděných miniaturách z každodenního života psal romány s fantastickými prvky, jejichž vykořenění hrdinové (snílkové) ztroskotávají v moderním světě. Napsal přes tisíc črt, řada textů je nezvěstná. Jeho pozdní prózy se vyznačují hermetickou uzavřeností. Zemřel v Herisau.

 • Básně (Gedichte), 1909
 • Články Fritze Kochera (Fritz Kochers Aufsätze), 1904
 • Das Gesamtwerk, 1965-75 (13 dílů)
 • Jakub von Gunten (Jakob von Gunten), 1909
 • Malé básně (Kleine Dichtungen), 1914
 • Malé prózy (Kleine Prosa), 1917
 • Pěší putování, 1982
 • Pomocník (Der Gehülfe), 1908
 • Procházka (Der Spaziergang), 1917
 • Příběhy (Geschichten), 1914
 • Růže (Die Rose), 1925
 • Sourozenci Tannerovi (Geschwister Tanner), 1907
 • Theodor, 1921
 • Tobold, 1919
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987