Lumír Čivrný (1915-2001)
Český básník, esejista a překladatel, člen 'Penklubu'. Narodil se v Červeném Kostelci. Po maturitě na trutnovském gymnáziu (1934) vystudoval francouzštinu, němčinu a srovnávací literaturu na pražské 'Univerzitě Karlově' (1945). Jeho poezie oscilovala mezi póly meditativnosti a metaforičnosti. V 70. a 80. letech nesměl publikovat, část jeho díla zůstala v rukopisech nebo v ineditních edicích. Psal též eseje a knihy pro děti. Překládal ze španělské, německé, francouzské a bulharské poezie.

 • Černá paměť stromu, 1974
 • Čokoládová princezna, 1961
 • Doma i venku, 1958
 • Federico García Lorca, 1958
 • Hladina tmy, 1940
 • Hlavice sloupů, 1938
 • Jean Arthur Rimbaud, 1956
 • Jít jen tak, 1983
 • Libovánky, 1979/84 (2 díly)
 • Na dech, 1978
 • Nicolás Guillén, 1958
 • Osobnost a kolektiv, 1946
 • Ostrov mladé svobody, 1961
 • Pohádka o kouzelném džbánu, 1958
 • Ráno tkané nahrubo, 1955
 • Sonety paní, 1942
 • Stanislav Kostka Neumann, 1952
 • Stíny, 1989
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000