Adeline Virginia Woolfová (1882-1941) - rozená Stephenová
Anglická prozaička a esejistka. Narodila se v Londýně. Její otec Leslie Stephen (1832-1904) byl pro Woolfovou symbolem viktoriánství a její estetické a etické postoje se vyvíjely ve vědomé opozici vůči všemu, co představoval. Po jeho smrti (1904) spolu s manželem Leonardem Woolfem (1880-1969) tvořila jádro experimentální modernistické umělecké skupiny 'Bloomsbury Group'. Významně přetvořila formu anglického románu. Tématem jejích symbolických děl se stal každodenní život anglických středních vrstev. Důraz ovšem nekladla na samotný příběh, nýbrž se především snažila zachytit duševní stavy lidí - soustředila se na vnímání času, zachycení myšlenek, vnitřních monologů, dojmů a pocitů postav (dějovou složku potlačila na minimum). Metodu "proudu vědomí" dále obohatila silným lyrismem a výtvarným viděním skutečnosti. Její rané práce jsou ještě vyprávěny tradičním způsobem, v dalších románech a povídkách sílí umělecký experiment. Je také autorkou fantastického románu o změně hrdinova pohlaví a jeho pouti dějinami. Časem u Woolfové propukla mentální choroba - ta si nakonec naplnila kapsy kamením a spáchala sebevraždu skokem do řeky Ouse nedaleko svého domu v Sussexu. Žila ve stejných letech jako James Joyce.

 • A Passionate Apprentice: The Early Journals 1897-1909, 1990
 • A Woman's Essays, 1992
 • A Writer's Diary, 1953
 • Books And Portraits, 1977
 • Collected Essays, 1967 (4 díly)
 • Contemporary Writers, 1960
 • Četba pro každého/Jak to vidí současník (The Common Reader, First Series), 1925
 • Deníky Virginie Woolfové (The Diarier Of Virginia Woolf), 1977-84 (5 dílů)
 • Dopisy Virginie Woolfové (The Letters Of Virginia Woolf), 1975-80 (6 dílů)
 • Dům, ve kterém straší (A Haunted House), 1943
 • Eseje (The Essays), 1986-94
 • Flush, 1933
 • Granite And Rainbow, 1958
 • Jákobův pokoj (Jacob's Room), 1922
 • K majáku (To The Lighthouse), 1927
 • Kapitánova smrtelná postel (The Captain's Death Bed And Other Essays), 1950
 • Mezi akty (Between The Acts), 1941
 • Moderní beletrie (Modern Fiction), 1923
 • Moments Of Being, 1976
 • Monday Or Tuesday, 1921
 • Mrs. Dalloway's Party, 1973
 • Nakloněná věž (The Leaning Tower), 1940
 • Noc a den (Night And Day), 1919
 • Nurse Lugton's Golden Thimble, 1966
 • Orlando, 1928
 • Pan Bennett a paní Brownová (Mr. Bennett And Mrs. Brown), 1924
 • Paní Dallowayová (Mrs. Dalloway), 1925
 • Plavba (The Voyage Out/Melymbrosia), 1915
 • Roger Fry: A Biography, 1940
 • Roky (The Years), 1932-34
 • Skvrna na zdi (The Mark On The Wall), 1917
 • Smrt mola (The Death Of The Moth), 1942
 • Smyčcový kvartet, 1982
 • The Complete Shorter Fiction Of Virginia Woolf, 1984
 • The Crowded Dance Of Modern Life, 1993
 • The Lady In The Lookingglass, 1960
 • The Moment And Other Essays, 1947
 • Tři guineje (Three Guineas), 1938
 • Virginia Woolf And Lytton Strachey, 1956
 • Vlastní pokoj (A Room Of One's Own), 1929
 • Vlny (The Waves), 1931
 • Women And Fiction, 1979
 • Zahrady v Kew (Kew Gardens), 1919
 • Žula a duha (Granite And Rainbow), 1958
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996
  http://kirjasto.sci.fi/vwoolf.htm
  http://orlando.jp.org/vwsgb/dat/vwbiog.html
  http://ourworld.compuserve.com/homepages/malcolmi/vwframe.htm
  http://www.cygneis.com/woolf/vwchrono.htm
  http://www.mantex.co.uk/ou/a319/woolf-01.htm
  http://www.nytimes.com/books/97/06/08/reviews/woolf-porter.html