Hans Adolf Eduard Driesch (1867-1941)
Německý biolog a idealistický filosof, univerzitní profesor v Lipsku. Politický odpůrce fašismu. Pracoval v oboru experimentální embryologie. Vycházel z Huma a zejména z Kantova kriticismu. Byl zastáncem vitalismu ve výkladu životních jevů, pro něž předpokládal zvláštního vitálního činitele, kterého nazval entelechie (tvořivý životní princip), respektive duše. Entelechie pracuje i bez vztahu k vědomé vůli. Ví, co udělat, aby se zhojila rána, řeší za nás matematickou úlohu, ovšem sama sebe si je má jednající duše vědoma pouze ve formě vědomého vědění mého "já". Pod vlivem Schopenhauera Driesch předpokládal, že všechny duše pocházejí z jedné veliké společné nádrže. Dokonalý sociální řád je nutným a výsostně žádoucím a naléhavým prostředníkem nebo průchodiskem na cestě za dalšími a dalšími cíli směrem k absolutní, ale asi nedosažitelné mravnosti.

  • Člověk a svět (Der Mensch und die Welt)
  • Mravní čin (Die sittliche Tat)
  • Nauka o skutečnosti (Wirklichkeitslehre)
  • Řádosloví (Ordnungslehre)
  • Tělo a duše (Leib und Seele)
  • Základní problémy psychologie (Grundprobleme der Psychologie)
    Kolektiv autorů: Příruční slovník naučný, Akademie věd, Praha 1962-67
    Neff Vladimír: Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias, Družstevní práce, Praha 1948