Václav Bělohradský (1944)
Český filosof, sociolog a politolog. Vystudoval češtinu, historii a filosofii na Univerzitě Karlově. V roce 1970 emigroval do Itálie, kde byl od roku 1973 profesorem sociologie vědění na univerzitách v Janově a v Terstu. Od roku 1990 je hostujícím profesorem na 'Univerzitě Karlově'. Zabývá se problematikou krize legitimnosti a napětím mezi legitimností (osobní zkušenost) a legalitou (aparát, instituce). Snaží se definovat paralelní polis a filosoficky interpretovat politický disent a disidentskou kulturu jako rozhodující fenomény 20. století.

 • Člověk bez skrupulí, 1991
 • Kapitalismus a občanské ctnosti, 1990-91
 • Kritika banálního zla, 1977
 • Krize eschatologie neosobnosti, 1982
 • Myslet zeleň světa, 1985
 • Postkomunismus i v SSSR, 1991
 • Přirozený svět jako politický problém, 1984
  http://www.ce-review.org/00/20/interview20_belohradsky.html
  http://www.tady.cz/hawkmoon