Xenofón z Athén (asi 430-355 př. n. l.) - anglicky Xenophon Atheniensis
Řecký spisovatel, filosof, historik a vojevůdce, žák Sókratův a vykladatel jeho filosofie. Zúčastnil se a popsal tažení řeckých vojáků v perských službách a jejich strastiplný návrat (odtud anabáze = návrat vojáků na základnu nebo do vlasti za současných bojů). Žil a tvořil ve sparťanském exilu, kladl důraz na rozumové poznání. Navazoval na dílo Thúkýdidovo.

 • Constitution Of Sparta
 • Kýrovo tažení (Anabasis)
 • Lakedimonské zřízení
 • Memorabilia
 • O Kyrově vychování (Kyrú paideia)
 • O státních příjmech
 • Obrana Sokrata (Apologiá Sókratús/Apology)
 • Řecké dějiny (Hellénika)
 • Symposion
 • Vzpomínky na Sokrata (Apomnémoneumata Sókratús)
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993