William Butler Yeats (1865-1939)
Irský básník, dramatik, prozaik a esejista píšící anglicky. Autor symbolisticko-filosofické lyriky ovlivněné keltskými a jinými mýty. V letech 1890-1920 byl vůdcem obrození irské národní kultury. Negativně na něj zapůsobily krvavé události, které se odehrály v Dublinu během první světové války (Angličané tehdy popravili šestnáct vůdců povstání namířeného proti jejich nadvládě). Byl ovlivněn imaginací Williama Blakea a filosofií Friedricha Nietzscheho. Laureát Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1923.

 • Autobiografie (Autobiographies), 1928
  Básně (Poems), 1895
  Cathleen In Houlihan, 1902
  Čtyři hry pro tanečníky (Four Plays For Dancers), 1921
  Deirdre, 1907
  Divoké labutě v Coole (The Wild Swans At Coole), 1919
  Eseje, 1946
  Hraběnka Kathleen (The Countess Kathleen), 1892
  Irské pohádky a pověsti (Irish Fairy And Folk Tales), 1894
  Keltský soumrak/Keltské šero (The Celtic Twilight), 1893
  Michael Robartes a tanečnice (Michael Robartes And The Dancer), 1921
  Mosada, 1886
  Na Bailově břehu (On Baile's Strand), 1905
  Objevy (Discoveries), 1906
  Oisínovo bloudění (The Wanderings Of Oisin), 1889
  Per amica silentia lunae, 1918
  Pohádky a pověsti irských rolníků (Fairy And Folk Tales Of The Irish Peasantry), 1888
  Přesýpací hodiny (The Hour-Glass), 1904
  Příběhy Ryšavého Hanrahana (Stories Of Red Hanrahan), 1905
  Rosa Alchemica, 1897
  Růže světa, 1941
  Slova snad pro hudbu, 1961
  Tajemná růže (The Secret Rose), 1897
  Temné vody (The Shady Waters), 1900
  Točité schodiště a jiné básně (The Winding Stair And Other Poems), 1933
  V sedmilesí (In The Seven Woods), 1903
  Věž (The Tower), 1928
  Vítr v rákosí (The Wind Among The Reeds), 1899
  Vize/Vidění (The Vision), 1925
  Zelená přilbice a jiné básně (The Green Helmet And Other Poems), 1910
  Země touhy (The Land Of Heart's Desire), 1894
  Zodpovědnost (Responsibilities), 1914
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996