Edward Young (1683-1765)
Anglický sentimentalistický básník, dramatik a literární kritik. Vystudoval civilní právo na univerzitě v Oxfordu (1719). Svojí tvorbou ovlivnil především poezii německého romantismu. Jeho reflexívně-lyrická didaktická báseň o takřka deseti tisících veršů měla velký ohlas po celé Evropě a stala se základním dílem tzv. "hřbitovní školy" (v angličtině: "Graveyard School"). V jakémsi preromantickém manifestu zase obhajuje užívání blankversu, žádá uvolnění přísných žánrových pravidel, odmítá napodobování a za kritéria opravdového básníka považuje hluboký cit, čímž anticipuje mnohé principy romantické poetiky.

 • Busiris, 1719
 • Kvílení aneb Rozjímání noční/Nářek aneb Noční rozjímání o životě, smrti a nesmrtelnosti (The Complaint, Or Night Thoughts On Life, Death, And Immortality), 1742-45
 • Pomsta (The Revenge), 1721
 • Úvahy o původní tvorbě (Conjectures On Original Composition), 1759
 • Všeobecná vášeň: Slavomam (The Universal Passion: The Love Of Fame), 1725-28
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů, Libri, Praha 1996