Marguerite Yourcenarová (1903-1987) - vlastním jménem de Crayencourová
Francouzská prozaička, básnířka, dramatička a esejistka belgického původu. V roce 1939 emigrovala do Spojených států, kde o čtyřicet let později přijala americké státní občanství. V roce 1980 se stala první ženou zvolenou do 'Francouzské akademie' ('Académie Française'). Proslula především jako autorka filosoficky zaměřených historických rekonstrukcí, esejů, pamětí, divadelních her a poezie. Byla překladatelkou černošských blues a gospelů (duchovních písní).

  • Bludiště světa
  • Hadriánovy paměti (Les Mémoires d'Hadrien/Memoirs Of Hadrian), 1951
  • Jak voda, která plyne
  • Kámen mudrců
  • L'oeuvre au noir (The Abyss), 1968
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993