Jaroslav Žák (1906-1960)
Český prozaik, fejetonista a scénárista. Vystudoval klasické gymnázium (1925) a latinu a francouzštinu na 'Univerzitě Karlově' (1929). Byl středoškolským profesorem v Čechách i na Slovensku, nejdéle na gymnáziu v Jaroměři. V roce 1946 opustil školství, přestěhoval se do Prahy a působil u filmu. Po únoru 1948 nesměl publikovat, a tak alespoň překládal pod jinými jmény. Je autorem humoristicky a satiricky laděných příběhů z prostředí trampského, školního a sportovního. Některé prózy napsal společně s malířem Vlastimilem Radou (1895-1962), jiné byly zfilmovány. Zemřel v rodné Praze.

 • Bohatýrská trilogie
         - Budulínek a Matlafousek aneb Vzpoura na parníku Primátor Dittrich, 1930
         - Dobrodružství šesti trampů aneb Nové pověsti české, 1933
         - Z tajností žižkovského podsvětí, 1933
 • Cesta do hlubin študákovy duše
 • Dobrý borec Antonín, 1959
 • Kámen mudrců, 1946
 • Konec starých časů, 1991
 • Kouzelné rukavice, 1958
 • Na úsvitě nové doby, 1993
 • Svět se mění nenápadně, 1940
 • Študáci a kantoři/Škola základ života, 1937
 • Ve stínu Kaktusu, 1990
 • Vydržte až do finiše, 1939
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000