Jan Zahradníček (1905-1960)
Český básník, překladatel (z němčiny) a publicista. Nejvýznamnější představitel katolicky orientované poezie. V dětství si těžce poškodil páteř. Nedokončil studia filosofické fakulty v Praze. Od roku 1940 redigoval katolický časopis 'Akord', v letech 1945-49 byl redaktorem nakladatelství 'Brněnské tiskárny'. V roce 1951 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu nezákonně odsouzen k třináctiletému vězení (mezitím zemřely jeho dvě dcery po otravě houbami). Propuštěn na svobodu byl až několik měsíců před svou smrtí, rehabilitace se již nedožil. Posmrtně vycházely v opisech ve vězení napsané básnické sbírky, v nichž zachytil kontrast dobra a zla na zkušenostech z komunistického režimu a analyzoval stalinismus v Čechách.

 • Čtyři léta, 1969
 • Dílo Jana Zahradníčka, 1984-85 (7 dílů)
 • Dům strach: Verše z let 1951-1956, 1970
 • Jeřáby, 1933
 • Ježíškova košilka, 1951
 • Korouhve, 1940
 • La Saletta, 1947
 • Návrat, 1931
 • Oslice Balaamova, 1940
 • Pod bičem milostným, 1944
 • Pokušení smrti, 1930
 • Pozdravení slunci, 1937
 • Rouška Veroničina, 1949
 • Stará země, 1946
 • Svatý Václav, 1946
 • Výbor z básní, 1961
 • Znamení moci, 1968
 • Žíznivé léto, 1935
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
  Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001