Karel Žaloudek (1939)
Český nakladatel. Vystudoval filosofii, sociologii a matematiku na 'Univerzitě Karlově' v Praze. Pracoval nejprve jako sociolog, od roku 1970 pak dvacet let ve 'Výzkumném ústavu matematických strojů jako programátor operačních systémů počítačů. Po listopadu 1989 působil nejprve ve státní službě, poté v 'Centru teoretických studií Univerzity Karlovy'. V současné době se věnuje především nakladatelské činnosti - je ředitelem knižního klubu 'Libri'. Zároveň je spoluautorem či odborným redaktorem publikací tohoto nakladatelství (např. 'Encyklopedie špionáže').

  • Encyklopedie politiky, 1996-99
    Žaloudek Karel: Encyklopedie politiky, Libri, Praha 1999
    http://knihy.internet.cz/9996/ukazka.htm