Émile Zola (1840-1902)
Francouzský romanopisec, hlavní představitel naturalistické školy. Vynikal obrazností, lyričností a bohatostí slovníku. Jeho romány tvoří rozsáhlý dvacetisvazkový cyklus "Rougon-Macquartové", ve kterém navázal na balzakovsko-flaubertovský realismus a pokusil se (s využitím poznatků přírodovědy a lékařství) demonstrovat vliv dědičnosti a prostředí na osudy lidí. Po "konverzi" k socialismu psal díla, která ovlivnila autorskou subjektivitou, výzvou k lidské aktivitě a kompozičními prvky vývoj románu ve 20. století (své zásady formuloval i teoreticky). Angažoval se také politicky, např. ve známé aféře ze špionáže obviněného důstojníka Alfreda Dreyfuse (1859-1935). Často se stýkal s francouzskými impresionistickými malíři (jejichž umění nadšeně propagoval), zejména s Paulem Cézannem (1839-1906) a Édouardem Manetem (1832-1883). Zemřel v rodné Paříži.

 • Břicho Paříže (Le ventre de Paris/The Belly Of Paris), 1874
 • Čtyři evangelia (Les Quatre Évangiles/The Four Gospels)
         - Plodnost (Fécondite/Fecundity), 1899
         - Práce (Le travail/Work), 1901
         - Pravda (La vérité/Truth), 1903
         - Spravedlnost (La justice/Justice)
 • Dobytí Plassansu (La conquéte de Plassans), 1874
 • Doktor Pascal (Le Docteur Pascal), 1893
 • Édouard Manet, 1867
 • Experimentální román (Le Roman expérimental/The Experimental Novel), 1880
 • Germinal, 1885
 • Kořist (Pot-bouille), 1882
 • La confession de Claude (Claude's Confession), 1865
 • Les Romanciers naturalistes (The Naturalist Novelists), 1881
 • Les Soirées de Médan (Evenings At Médan), 1880
 • Lidská bestie/Člověk bestie (La béte humain/The Beast In Man), 1890
 • Lístek lásky (Une page d'amour), 1878
 • Madeleine Férat, 1869
 • Mistrovské dílo (L'Oeuvre/The Masterpiece), 1886
 • Nana, 1880
 • Peníze (L'argent), 1891
 • Povídky Ninoně (Contes á Ninon), 1864
 • Rozvrat (Débâcle/The Debacle), 1892
 • Růžové poupě (La réve), 1888
 • Son Excellence Eugéne Rougon (His Excellency Eugéne Rougon), 1876
 • Štěstí Rougonů (La Fortune des Rougon/The Rougon Family Fortune), 1870
 • Štvanice (La Curée/The Kill), 1874
 • Tereza Raquinová (Thérése Raquin), 1867
 • Tři města (Les trois villes/The Three Cities)
         - Lurdy (Lourdes), 1894
         - Paříž (Paris), 1898
         - Řím (Rome), 1896
 • U Štěstí dam (Au Bonheur des Dames/The Ladies' Delight/Damskoje sčastje), 1883
 • Zabiják (L'Assommoir/The Club/The Drunkard/The Dram Shop/The Gin Palace), 1877
 • Země (La terre/The Earth), 1887
 • Žaluji! (J'accuse/I accuse), 1898
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  http://kirjasto.sci.fi/ezola.htm