Ezra Weston Loomis Pound (1885-1972)
Americký básník a kritik. Spolu s Eliotem hlavní představitel modernismu. Začátkem 20. století se stal hlavním iniciátorem básnického směru imagismu. V letech 1903-06 studoval románské a anglosaské jazyky, poté chvíli učil v Indii. V té době se seznámil s Williamsem. Jakožto redaktor londýnských časopisů 'Egoist' a 'Poetry' měl významný podíl na definitivním textu básně svého přítele Eliota 'Pustina' a snažil se ve Velké Británii a ve Spojených státech prosadit Joyceův stěžejní román 'Odysseus'. Pak objevil japonská dramata a čínskou poezii - překládal zejména legendárního filosofa Konfucia (asi 552-479 př. n. l.). Od roku 1924 žil v Itálii, kde vstřebal fašistické a antisemitistické názory. Poundovým celoživotním dílem je volně řazený cyklus 117 básní ve volném verši na mytologická a historická témata. Hlavní pozornost je věnována antice, renesanci a dále rozvoji kapitalismu ve Spojených státech (od konce 18. století), který Pound nazývá "lichva". Řešení hlavních historických problémů nacházel ve fašistické ideologii státu Benita Mussoliniho (1883-1945). Neboť věřil jeho sociálním a ekonomickým reformám, stal se oficiálním propagátorem jeho diktátorské politiky. Po druhé světové válce byl zatčen a třináct let internován nejprve v americkém zajateckém táboře, později uznán duševně chorým a držen v psychiatrické léčebně. Propuštěn byl až na žádost amerických spisovatelů. Okamžitě se vrátil do Itálie a zemřel v Benátkách. Přes ideologické omyly se jeho dílo stalo inspirací pro mnoho mladších básníků.

 • A Draft Of 16 Cantos, 1925
 • A Draft Of 30 Cantos, 1930
 • A Draft Of The Cantos 17-27, 1928
 • A lume spento, 1908
 • A Quinzaine For This Yule, 1908
 • ABC For Economics, 1933
 • ABC Of Reading, 1934
 • Alfred Venison's Poems, 1935
 • Antheil And The Treatise Of Harmony, 1924
 • Cantos 52-71, 1940
 • Canzoni, 1911
 • Carta da vista, 1942
 • Chtěl jsem napsat ráj
 • Confucian Analects, 1951
 • Diptych Rome-London, 1958
 • Eleven New Cantos 31-41, 1934
 • Ep to lu, 1963
 • Exultations, 1909
 • Gaudier-Brzeska, 1916
 • Guide To Kulchur, 1938
 • Homage To Sextus Properticus, 1919
 • How To Read, 1931
 • Hugh Selwyn Mauberley, 1920
 • If This Be Treason..., 1948
 • Imaginary Letters, 1930
 • Impacts, 1960
 • Indiscretions, 1923
 • Instigations, 1920
 • Introduzione alla natura economica degli S.U.A., 1944
 • Jefferson And/Or Mussolini, 1935
 • L'America, Roosevelt e le cause della guerra presente, 1944
 • Late Cantos And Fragments, 1969
 • Literary Essays, 1954
 • Lustra, 1916
 • Make It New, 1934
 • Nuova econimia editoriale, 1962
 • Orientamenti, 1944
 • Oro e lavoro, 1944
 • Patria Mia, 1950
 • Pavannes And Divagations, 1958
 • Pavannes And Divisions, 1918
 • Personae, 1909
 • Personae - The Collected Poems Of Ezra Pound, 1926
 • Poems 1918-1921, 1921
 • Polite Essays, 1937
 • Pound/Joyce, 1967
 • Provenca, 1910
 • Quia pauper amavi, 1919
 • Ripostes, 1912
 • Selected Poems, 1928
 • Selection: Rock Drill, 1955
 • Seventy Cantos, 1950
 • Social Credit, 1935
 • Ta hio, 1928
 • The Fifth Decade Of Cantos, 1938
 • The Fourth Canto, 1919
 • The Pisan Cantos, 1948
 • The Spirit Of Romance
 • Thrones, 1959
 • Umbra, 1920
 • Versi prosaici, 1959
 • What Is Money For?, 1939
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  http://kirjasto.sci.fi/epound.htm