Stefan Zweig (1881-1942)
Rakouský prozaik, básník, esejista a překladatel. Autor románových biografií a novel, jehož literární metodu ovlivnila psychoanalýza. Narodil se ve Vídni. Vystudoval filosofii, germanistiku a romanistiku v Berlíně a ve Vídni. První světovou válku prožil ve Švýcarsku. Zweigův židovský původ a humanistické angažování jej v roce 1933 donutily k odchodu do Londýna, kam v roce 1938 definitivně emigroval. O dva roky později odcestoval přes Paříž a New York do Brazílie. Vývoj světových událostí mu vzal veškerou naději, a tak spolu se svou manželkou spáchal sebevraždu v brazilském Petropolisu.

 • Amerigo, 1942
 • Balzac, 1946
 • Básníci svého života (Die Dichter ihres Lebens), 1928
 • Beránek chudého (Das Lamm des Armen), 1929
 • Boj s démonem (Der Kampf mit dem Dämon), 1925
 • Brazílie, země budoucnosti (Brasilien, ein Land der Zukunft), 1941
 • Dobrodružství života, 1931
 • Dostojevskij
 • Frans Masereel, 1924
 • Gesammelte Werke, 1946 (18 dílů)
 • Hvězdné hodiny lidstva (Sternstunden der Menschheit), 1927
 • Jeremiáš (Jeremias), 1917
 • Josef Fouché, šarlatán Evropy (Joseph Fouché), 1929
 • Kaleidoskop, 1958
 • Kniha jako vstup do světa, 1932
 • Knihomol, 1957
 • Královská hra/Šachová novela/Biely a čierny (Schachnovelle), 1941
 • Léčení duchem (Heilung durch den Geist), 1931
 • Marie Antoinetta (Marie Antoinette), 1932
 • Marie Stuartovna (Maria Stuart), 1935
 • Mlčenlivá žena (Schweigsame Frau), 1934
 • Muž a jeho čin (Magellan), 1938
 • Netrpělivost srdce (Ungeduld des Herzens), 1938
 • Neviditelná sbírka, 1930
 • Oči věčného bratra (Die Augen des ewigen Bruders), 1922
 • Opojení proměny (Der Rausch der Verwandlung), 1982
 • Otokar Březina, 1910
 • Palčivé tajemství (Brennendes Geheimnis), 1914
 • Pohřbený svícen (Der begrabene Leuchter), 1937
 • Přátelům v cizině (An die Freunde im Fremdland), 1914
 • Rané věnce (Die frühen Kränze), 1906
 • Romain Rolland, člověk a dílo (Romain Rolland), 1921
 • Řetěz
         - Amok, 1922
         - První zážitek (Erstes Erlebnis), 1911
         - Zmatení citů (Verwirrung der Gefühle), 1927
 • Sebrané básně (Die gesammelten Gedichte), 1924
 • Setkání s lidmi, knihami, městy (Begegnungen mit Menschen, Büchern, Städten), 1937
 • Stavitelé světa (Baumeister der Welt), 1936
 • Strach (Angst), 1910
 • Stříbrné struny (Silberne Saiten), 1901
 • Svědomí proti násilí: Castelliův zápas s Kalvínem (Ein Gewissen gegen die Gewalt: Castellio gegen Calvin), 1936
 • Svět včerejška (Die Welt von gestern), 1942
 • Tersites, 1907
 • Tolstoj
 • Triumf a tragika Erasma Rotterdamského (Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam), 1934
 • Tři mistři (Drei Meister), 1920
 • Volpone, 1927
 • Vzpomínky na Émila Verhaerena (Erinnerungen an Émile Verhaeren), 1927
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury II., SPN, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987